Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta
Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

 

Chyba żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie ma szans na odpowiedni rozwój, jeżeli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednie dojazdowe trasy, i to nie tylko drogowe ale także kolejowe. Na dzień dzisiejszy infrastruktura kolejowa pozostawia wiele do życzenia, szczególnie w przypadku portów jest jeszcze wiele rzeczy do wykonania w tej kwestii. Jeśli chodzić będzie o rejon Trójmiasta, to w tym przypadku dużo korzystniej będzie pod tym względem wypadał Port w Gdańsku. Na samym początku bieżącego roku została oddana do użytkowania linia 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Dodatkowo w trakcie budowy jest kolejny tor tej trasy, dzięki czemu już od połowy roku pociągi będą mogły się poruszać w obie strony, z całkowitą przepustowością nawet do dwustu składów w ciągu doby. Plany są jeszcze większe, ponieważ zgodnie z tym, co mówią przedstawiciele Gdańskiego portu przepustowość linii ma być zwiększona nawet sześć razy. Dlatego też już teraz prowadzonych jest parę istotnych inwestycji, mających pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kilka następnych jest w trakcie projektowania, konsultacji czy też kompletowania niezbędnych zezwoleń.

Podobnie duży zakres prac prowadzony jest w porcie w Gdyni. Przede wszystkim port ten zamierza dostosować swoją infrastrukturę do parametrów sieci TEN-T. Będzie to między innymi pozwalać na obsługę sporo cięższych i dłuższych pociągów niż obecnie, bo aż do 740 metrów długości. Wykonana przy okazji kompleksowa modernizacja systemu sterowania ruchem przyczyni się z kolei do znacznego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie znacząco poprawi jakość obsługi przejazdów na obszarze portu. Jednym ze znacznie większych projektów, które naprawdę by mogły na długie lata poprawić jakość kolejowych połączeń na terenie Gdyni, jest gruntowna przebudowa dwóch linii które przebiegają przez to miasto. Na dzień dzisiejszy linie mają tylko i wyłącznie po jednym torze, a dodatkowo nie posiadają linii elektrycznej, więc oba te obszary byłyby do zrobienia. Na dzień dzisiejszy ten właśnie projekt jest w fazie studium wykonania, a po skończeniu tego etapu będzie można zaprezentować najlepsze pomysły i rozwiązania. Planowany koszt to ponad półtora miliarda złotych, a wstępny termin realizacji w roku 2021.