Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Urzędy zajmujące się przepisami związanymi z transportem morskim kładą coraz większy nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Już za kilka miesięcy w życie będą wchodzić przepisy związane z weryfikacją wagi kontenerów. Zgodnie z ich nowym brzmieniem obowiązek zrobienia tego sprawdzenia spoczywa na tym, kto nadaje ładunek, i będzie się to musiało odbywać jeszcze przed załadunkiem. Przepisy te zostały określone już w roku 2014, ale sam problem zauważano już dużo wcześniej, lecz z rozmaitych powodów rozwiązania nie wprowadzono w życie. Nowe wytyczne wskazują że praktycznie każdy nadawca kontenera jest zobowiązany do dokładnego zweryfikowania jego masy i zadeklarowania terminalowi oraz przewoźnikowi. Wprowadzony został również zakaz obsługiwania ładunków, które nie poddano weryfikacji. Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statkuProponowane są obecnie dwa sposoby weryfikacji, więc będzie tu możliwość wyboru bardziej odpowiedniego. Pierwszy z nich to ważenie wypełnionego kontenera przy wykorzystaniu certyfikowanego sprzętu, a drugi to sprawdzenie masy wszystkich towarów i dodanie do tego wagi pustej skrzyni.

Kłopot z podawanymi błędnie wagami znany był od wielu lat, i od dawna było to mocno niebezpieczne. Na pokład jednego kontenerowca jednorazowo może wejść blisko dwadzieścia tysięcy kontenerów. Przy takiej liczbie nawet małe różnice w zadeklarowanej masie w porównaniu z rzeczywistą spowodować mogą ogromne problemy na morzu. Już niejednokrotnie zdarzały się sytuacje zapadania się kontenerów, problemy ze stabilnością statków czy także wypadki śmiertelne pośród załogi. W skrajnym przypadku, przy dużych odchyleniach między rzeczywistą a deklarowaną wagą może dojść nawet do znacznego przechyłu i zatopienia statku, co już parokrotnie w przeszłości miało miejsce. Z tego też powodu morska branża z zadowoleniem przyjęła wprowadzone zmiany, pomimo tego że wiązać się one będą z większym nakładem pracy. Na szczęście zdecydowano się postawić w pierwszej kolejności na kwestie bezpieczeństwa, a nie na zyski za wszelką cenę. Dzięki temu można mieć nadzieję, że zdarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie już się więcej nie zdarzą.