Spory spadek ilości obsłużonych kontenerów w Gdyńskim Porcie

Spadek ilości obsługiwanych kontenerów w Gdyńskim Porcie

Spadek liczby obsługiwanych kontenerów w Porcie w GdyniGdyński Port ze względu na blisko z nim sąsiadujący port w Gdańsku nie ma łatwej sytuacji. Zwłaszcza że konkurent z sąsiedztwa postawił bardzo wysokie wymagania, w ostatnim czasie dokonał wielu ważnych inwestycji, i spowodowało to wszystko, że kilku klientów zdecydowało się na zmianę. Taką sytuację bardzo dobrze pokazują statystyki. W roku 2015 terminal BCT obsłużył o 120 tysięcy mniej jednostek kontenerowych w nawiązaniu do poprzedniego roku, co w rezultacie daje blisko 25 procent spadków. Duży spadek odnotował także drugi terminal w Gdyni, z kolei w nim było to na poziomie niecałych dwunastu procent. Bardzo dobrze więc widać, że niestety Gdynia została trochę w tyle jeśli się ją porówna z sąsiadującym Gdańskiem. Podczas minionego roku paru dużych, światowych graczy zdecydowało się na współpracę z DCT, także nowi armatorzy którzy zaczynają wysyłki kontenerów w nasz region Europy częściej wybierają Gdańsk. Wszyscy wiedzą, że konkurencja jest ważną rzeczą, zwłaszcza jeżeli porty praktycznie sąsiadują, jednak pojawiają się już głosy o tym, że taka sytuacja nie jest zdrowa.

Istotny wpływ na obecną sytuację Gdyńskiego portu mają duże opóźnienia w projektach przy obsłudze jednostek o największej długości. Aktualnie nie zwiększono głębokości kanału, co przyczynia się do tego, że niemożliwe jest obsłużenie kontenerowców o największej ładowności, pomimo tego że infrastruktura w porcie na to pozwala. To był podstawowy powód przejścia grupy armatorów do portu w Gdańsku, ponieważ ich kontenerowce najzwyczajniej nie mogły wpłynąć do terminala z powodu kanału o niedostatecznej głębokości. Poza tym na całą sytuację nałożył się krach tranzytowy z Rosją i spowolnienie chińskiej gospodarki, i koniec końców statystyki najlepsze nie były. Władze Gdyńskiego portu są przekonane, że następny rok przyniesie poprawę sytuacji. Udało się bowiem dokończyć kilka zaczętych kilka lat temu inwestycji, które przygotować mają terminale na bezpośrednie przyjmowanie dużych jednostek. W dużym stopniu powiększeniu i modernizacji uległ park maszynowy, unowocześniono również place do składowania i zainwestowano w specjalistyczne oprogramowanie które mają pomagać w zarządzaniu całym portem.

Nowiusieńkie suwnice już w drodze do Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego

Nowiuteńkie suwnice obecnie w drodze do BCT.

Już niezadługo w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym przybędą dodatkowe nowe suwnice nabrzeżowe (STS). Urządzenia są transportowane statkiem Zhen Hua 27, jaki dopłynie do Gdyni w przybliżeniu 25.06.2015 roku.Nowe suwnice będą jednakowymi rodzajami, jak te, które BCT nabył w styczniu tego roku. Cechuje je rozciągłość wielkości 48 metrów rachując od nabrzeża do burty statku. Umożliwi to BCT przeładunki jednostek o 19 stopniach kontenerów na pokładzie.
Nowe suwnice aktualnie w drodze do BCT
Świadczy to, że jesteśmy gotowi do obsługi kontenerowców o rozmiarów do 14 tys. TEU – mówi Michał Kużajczyk, rzecznik prasowy BCT. Zakup pionierskich suwnic jest częścią programu inwestycyjnego o wartości przeszło 200 milionów złotych, z których znaczna część pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Inwestycje i zakupy oprzyrządowania zezwolą na spotęgowanie potencjału przeładunkowego Bałtyckiego Terminala Kontenerowego o połowę.Zarazem, wespół z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, prowadzona jest unowocześnienie terminala kolejowego Bałtyckiego Terminala Kontenerowego rozszerzająca m.in. przedłużenie istniejących torów, co pozwoli na równoczesną obsługiwanie do 3 składów całopociągowych. Stanowi to o tyle istotę, że od kilku lat zaobserwować wolno narastający udział przeładunków kolejowych w globalnej liczbie działań prowadzonych w BCT – podtrzymuje się on na poziomie przeszło 35 procent, nierzadko przekraczając 40 procent.Z początkiem marca włączono także system informatyczny EDI, jaki pozwala na przyspieszenie obiegu wiadomości pomiędzy terminalem a jego kontrahentami. Implementowany jest także struktura pozycjonowania kontenerów, co pozwoli na zwiększenie szybkości przeładunków.

Te wszelkie inwestycje pozwalają nam prędzej świadczyć usługi kontenerowcom . Za sprawą tego swobodniej będzie nam uzyskiwać nowych kontrahentów. Jesteśmy również przygotowani na kolejne przemiany na rynku, w tym obsługiwanie coraz większych jednostek. W ciągu 2-3 lat ukończone będą inwestycje nasze, jak i całego portu, by móc przyjąć takie jednostki – mówi Michał Kużajczyk.

źródło: gospodarkamorska.pl