Szybkie omówienie sytuacji finansowej gdyńskiego portu po ubiegłym roku

Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku

Mimo spadku o blisko sześć procent rozładunków władze portu w Gdyni zaliczają raczej ubiegły rok do ogromnie udanych. Zakończono bowiem szereg ważnych inwestycji, nie tylko poszerzających możliwości przeładunkowe, lecz również zwiększających konkurencyjność portu na naszym wybrzeżu. Wśród realizowanych projektów duże znaczenie miały te na które środki pochodziły z Unii, z dużym sukcesem zostało ich zakończonych pięć w ostatnim roku. Mimo dużych wydatków na inwestycje Port w Gdyni pozytywnie skończył również rok jeśli chodzi o finanse. Ogólny zysk netto wyniósł prawie 50 milionów złotych, co wynosi znacznie mniej niż przed rokiem, ale też pamiętać trzeba że wówczas odbyła się prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Oprócz tego na nieco niższe wyniki miała też wpływ ogólna sytuacja na finansowych rynkach. Port bardzo mocno inwestuje swoje pieniądze w różnego rodzaju lokaty i inne bezpieczne instrumenty, a rentowność ich jednak znacznie została obniżona w ciągu ostatniego czasu. Kolejnym czynnikiem który ma wpływ na wynik jest szybkie zwiększenie się kosztów, kolejne zakończone z sukcesem projekty powodują znaczne skoki amortyzacji.

Pośród produktów obsługiwanych przez gdyński port największy spadek zanotowano w rozładunkach drobnicy, wskaźnik ten wynosi prawie 11 procent. Duży wpływ na taką sytuację miało przejście do portu w Gdańsku kilku kluczowych klientów, co miało duże przełożenie na wyniki finansowe. Szybkie omówienie finansowej sytuacji portu w Gdyni po minionym rokuGdynia póki co ma ciężko jeżeli chodzi o możliwość konkurowania z Gdańskim portem, ponieważ nie ma jeszcze działającej obrotnicy oraz toru wodnego o odpowiedniej głębokości, które to inwestycje umożliwiłyby obsługiwanie dwukrotnie większych statków. Sporemu ograniczeniu uległ w roku 2015 również rozładunek węgla, z kolei to było wynikiem bardzo dużego spadku eksportu właśnie tego surowca. Jednak takie straty prawie całkowicie zostały zrekompensowane przez rozładunek zbóż – tu w minionym roku odnotowano 50-procentowy wzrost, z prawie dwóch do blisko trzech milionów ton. Do osiągnięcia tak korzystnego wyniku przyczyniły się przede wszystkim przeprowadzone inwestycje, to znaczy znaczna przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego a także nowy magazyn na Nabrzeżu Śląskim.