Nowoczesne rozwiązania stosowane przy transporcie niebezpiecznych materiałów

Nowoczesne rozwiązania stosowane przy transporcie niebezpiecznych materiałów

Transport niebezpiecznych ładunków i substancji jest obwarowany dość precyzyjnymi regulacjami. W wielu przypadkach koniecznie trzeba wykorzystywać odpowiednie zabezpieczenia i środki ochrony, które mają zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i która wszystko przewozi i ludziom, jacy będą na niej pracować. Lecz zdarzają się sytuacje, czy to wskutek rażących zaniedbań, czy zwyczajniej jakiegoś zbiegu okoliczności, że na statku znajdą się nieodpowiednio oznakowane produkty, mogące stanowić zagrożenie dla nieświadomych marynarzy. Takie sytuacje wiążą się z dużym ryzykiem, bo przy jakimś wypadku na oceanie akcje ratunkowe są niezwykle kosztowne i skomplikowane. Z tego też powodu w trosce o zabezpieczenie w możliwie najlepszy sposób statków przed takimi zagrożeniami dwóch czołowych armatorów podjęło współpracę w zakresie powiększenia bezpieczeństwa przewozu ładunków które mogą być niebezpieczne. Armatorami tymi są Maersk Line oraz Hapag-Lloyd, a ich wspólną inicjatywą jest specjalny system do monitoringu przewożonych towarów i wychwytywania ewentualnych zagrożeń.

Nowoczesne rozwiązania stosowane przy transporcie niebezpiecznych materiałów
Nowoczesne rozwiązania stosowane przy transporcie niebezpiecznych materiałów

Ten nowy system ma monitorować na bieżąco ładunki w poszukiwaniu ewentualnego zagrożenia. System jest cały czas w trakcie rozbudowy, na dzień dzisiejszy zawiera już kilka tysięcy związków, a cały czas dodawane są kolejne. Dzięki temu wyśledzenie źle oznaczonych przesyłek powinno być dużo prostsze, podobnie jak identyfikowanie związków które mogą stanowić zagrożeni dla statku i marynarzy. Ten zaawansowany system firmy Hapag-Lloyd rozwijany jest od roku 2011, a jest oparty na prawie pięćdziesięcioletniej pracy przy klasyfikowaniu niebezpiecznych substancji. Z tej ogromnej wiedzy zaczynają korzystać nie tylko pracownicy firmy Hapag-Lloyd, ale często nowe rozwiązania są przenoszone na całą branżę. W ogromnym stopniu polepsza to poziom bezpieczeństwa na pokładach statków, szczególnie że inni przewoźnicy także są zainteresowani stosowanymi zabezpieczeniami. A o tym, jakie to ma znaczenie zaświadczyć może najlepiej liczba nieprawidłowo oznakowanych towarów o niebezpiecznym charakterze, jakich w poprzednim roku wykryto prawie trzy tysiące.