Wzrost znaczenia morskich portów w handlu zagranicznym

Wzrost znaczenia morskich portów w handlu zagranicznym

Wzrost znaczenia morskich portów w handlu zagranicznym
Wzrost znaczenia morskich portów w handlu zagranicznym

Nasze polskie porty od długiego czasu spełniają niezwykle istotne zadanie w handlu międzynarodowym, a ostatnio ich znaczenie cały czas się zwiększa. Lecz bez odpowiednich inwestycji w odpowiednią infrastrukturę, w na przykład drogowe i kolejowe połączeni nie będzie żadnych możliwości na to, żeby rozwijały się tak jak rynek tego oczekuje. A sam rynek idzie obecnie w kierunku przewozów o charakterze intermodalnym, polegających na tym, że dostarczenie zakupionych towarów na miejsce docelowe wykonywane jest kilkoma różnymi odmianami transportu, to znaczy przeważnie morskiego i kolejowego albo drogowego. Dla samych klientów jest to świetne rozwiązanie, ponieważ dostają kontenery bezpośrednio do swojej siedziby, jednak od strony logistycznej jest to spore wyzwanie. Po dopłynięciu statku na miejsce docelowe kontenery sprawnie przeładowywane na składy kolejowe lub pociągi, później ich trasa wiedzie do jednego z paru terminali, żeby na koniec trafić na samochód jadący do końcowego klienta. Obecnie w naszym kraju działa kilka terminali, w południowym i środkowym rejonie, i są one bardzo dobrze skomunikowane z portami nad morzem.

Specjaliści oceniają że rola portów na naszym wybrzeżu będzie wzrastać, pod warunkiem jednak, że zostaną zrealizowane dalsze inwestycje, niezbędne go tego, aby nie pozostać w tyle za zmieniającym się rynkiem. Sporo jest już wykonane, ale jeszcze bardzo dużo jest wymagane, ponieważ transportowa sieć jeszcze nie jest kompletna. Bardzo potrzebne są kolejne linie kolejowe, usprawnienie już działających, a także poprawa infrastruktury wokół samych portów. Inwestycje o takim charakterze w dużym stopniu można sfinansować z pieniędzy europejskich, gdyż w najbliższym czasie na poprawę kolei przeznaczone jest pięć miliardów, a prawie dziesięć można będzie wykorzystać na infrastrukturę drogową. Równocześnie jest podkreślane, że już w chwili obecnej porty w naszym kraju charakteryzują się znacznie wyższą konkurencyjnością niż przed kilku laty, dzięki czemu mogą one skutecznie rywalizować z innymi europejskimi portami. Niewątpliwie spory wpływ miały na to zrealizowane inwestycje, liczne ułatwienia dla nowych inwestorów i co najważniejsze zmiany procedur portowych, pozwalające na sprawniejszą obsługę kontenerowców.