Jakie są prognozy na następny rok dla Portu Gdańskiego

Jakie są prognozy na następny rok dla Portu Gdańskiego

Jakie są prognozy na nadchodzący rok dla Portu Gdańskiego

Ostatnie lata niesamowicie rozpuściły kierownictwo portu w Gdańsku – w końcu bez przerwy padały nowe rekordy jeśli chodzi o wyniki finansowe czy przeładunkowe. Nawet rok poprzedni, pomimo tego że że oceniany jako bardzo ciężki dla branży transportu morskiego jednak dał ponad dziesięcio procentowy wzrost liczby przeładunków, i to pomimo dużego kryzysu na rynku kontenerowym. Portowe władze postawiły bowiem na dużą uniwersalność, dzięki czemu kurczące się obroty w jednej grupie towarów mogą zostać zrekompensowane przez coś innego. Tym sposobem są mniejsze szanse o to, że jedno załamanie będzie wywierało jakiś bardziej znaczący wpływ na stan całego portu, a on sam jest znacznie bardziej odporny na perturbacje na rynkach. Spory spadek w ilości w ubiegłym roku był jeśli chodzi o rozładunek kontenerów, jak się jednak w ostatecznym rozrachunku okazało, ich tonaż był większy niż w ubiegłym roku, z kolei naprawdę spora, prawie 20-procentowa dynamika nastąpiła przy rozładunku paliw. Na następny rok zamierzenia są rzecz jasna również całkiem spore, ale dyrekcja portu będzie zadowolona, jak będzie utrzymany poziom z roku 2015.

Obecnie bardzo trudno ciężko będzie wywnioskować, w jakim kierunku będzie się rozwijała sytuacja na rynkach światowych i jak to się będzie przekładać na sytuację w porcie. Prognozuje się, że kraje w Azji bez przerwy znajdować się będą w sporej recesji, więc spodziewać się należy jeszcze większych spadków lub co najwyżej utrzymania aktualnego poziomu. Lecz coraz dynamiczniej zaczął się rozwijać nasz eksport, i on właśnie może być napędowym motorem w następnym roku. Rosnąca ilość firm zajmuje się dystrybucją produktów z segmentu FMCG, jakie są później transportowane kontenerami, portowe władze liczą też bardzo na branżę meblową, jaka w ostatnim czasie stała się światową potęgą. Trudno jest z kolei prognozować cokolwiek jeżeli chodzi o rynek paliw. Wprawdzie w ubiegłym roku mimo naprawdę dużych spadków cen odnotowany został wysoki poziom rozładunków ropy i gazu, jednak wyciąganie jakiś wniosków z tego na najbliższą przyszłość jest nieco ryzykowne. Niestety rynek paliw w bardzo dużym stopniu jest zależy od polityków, tak więc ciężko robić tu jakiekolwiek założenia.

90-milionowe zakupy wyposażenia przez Gdański Port

Zakupy wyposażenia za 90 milionów przez Gdański Port

90-milionowe zakupy wyposażenia przez Gdański Port

Gdański Port rozwija się bardzo dynamicznie i z corocznie liczba towarów, które się w nim przeładowuje znacząco rośnie. W obecnej chwili jest on największym portem w Polsce, a także jednym z największych w naszej części Wybrzeża Bałtyckiego. Do uzyskania tak wysokiej pozycji z pewnością się przyczyniły rozsądnie podejmowane decyzje o charakterze biznesowym, ale także ciągły rozwój w infrastrukturę oraz wyposażenie. Dużą część zrealizowanych zakupów objął sprzęt portowy, i tak niedawno władze portu wydały blisko 90 milionów na kupno tak potrzebnych maszyn oraz urządzeń. Takie właśnie zakupy, w znacznym stopniu obejmujące przeładunkowe urządzenia, w dużym stopniu powiększyły możliwości przeładunkowe terminala, przyczyniając się równocześnie do wzmocnienia jego pozycji. Dużej poprawie ulegnie także sama obsługa przybywających tam statków, a także sprawy związane z bezpieczeństwem, gdyż kilka projektów było na tym właśnie obszarze. Pewnie poczynione zakupy w pierwszej chwili wielu osobom nie będą się wydawać zbyt spektakularne, ale dzięki nim praca w porcie wskoczyła na dużo wyższy poziom.

Poczynione inwestycje zostały sfinansowane z jednego z unijnych projektów. Wartość wszystkich zakupów wynosiła około dziewięćdziesięciu milionów, z których jedną trzecia sfinansowano ze środków Unii, a brakującą resztę wyłożyły władze portu. Przede wszystkim zakupiono sprzęty do obsługi przeładunków, to właśnie na nie została przeznaczona duża część wymienionej kwoty. Port wzbogacony więc został o nowoczesną nabrzeżową suwnicę STS, samojezdne suwnice placowe RTG, ciągniki terminalowe, naczepy oraz zbiorniki paliwa w wersji mobilnej. Po za tym do dużej części przeładunkowych urządzeń zakupiono systemy monitoringu CCTV, jakie znacząco poprawiają jakoś pracy w porcie. Pewna część inwestycji przeznaczona również została na prace wiążące się z zagospodarowaniem terenu portu, między innymi zmodernizowano okolice suwnic na nabrzeżach, zostały również wdrożone zaawansowane systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy. Jednak koniec zakupów to nie będzie, ponieważ zarząd portu ma w planach następy pakiet inwestycji.