Dalekosiężne plany multimodalnego przewozu w naszym kraju

Plany rozwojowe intermodalnego transportu w najbliższych latach

Przewóz intermodalny cieszy się coraz większą popularnością wśród logistyków. Polega on na tym, że cała dostawa jest przeprowadzana kilkoma różnymi metodami, ale wszystko odbywa się w sposób sprawny i wygodny dla użytkownika. Plany rozwojowe transportu multimodalnego w najbliższych latachDynamiczny rozwój takiego transportu to główny priorytet Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, co między innymi można wywnioskować po przeczytaniu listu, jaki został napisany do uczestników odbywającego się na terenie Gdańska IV Forum Transportu Intermodalnego. Jednym z głównych założeń, które zostały podjęte jest uzyskanie w ciągu czterech lat udziału transportu w wysokości 6 procent w całości transportu kolejowego. Ocenia się, że na dzień dzisiejszy poziom ten kształtuje się w wysokości niecałe pięć, lecz dynamiczny wzrost daje sporo nadziei na to, że planowane cele zostaną osiągnięte. Na obecną chwilę rynek tego transportu jest na stabilnym poziomie, lecz jego rozwój cały czas trwa. Cały czas liderem jest PKP Cardio, z udziałem wysokości blisko 50 procent, ale DB Schenker Rail Polska SA oraz Lotos Polska cały czas próbują zdobyć większe udziały.

Aby planowane cele zostały osiągnięte niezbędne będzie nie tylko zainteresowanie odbiorców, ale także odpowiedniej jakości infrastruktura techniczna. Dlatego też w zaplanowanych pracach na najbliższe lata pojawiło się wiele inwestycji związanych z rozwojem i modernizacją systemu kolei. Zgodnie z z postanowieniami Krajowego Planu kolejowego, jaki przyjęto we wrześniu minionego roku, do 2023 roku planowane jest wydanie prawie 70 miliardów, z z jakich prawie dwie trzecie będzie otrzymane z unijnych funduszy. To właśnie na ten rok planowane jest ukończenie prac związanych z zabudową najważniejszych odcinków szlaków transportowych, dzięki czemu ma powstać spójna sieć o naprawdę wysokich parametrach. Poza tym dużo środków ma być przeznaczonych na wyposażenie i budowę terminali oraz centrów logistycznych, a także na nowy tabor. Planuje się również obniżenie opłat za korzystanie z kolejowej infrastruktury dla przewoźników oferujących intermodalny transport, po realizacji koniecznych zmian w przepisach taka możliwość jak najbardziej by była.