Gdański port jako brama kolejowa na Europę

Port Gdański bramą kolejową na Środkową Europę

Transport międzynarodowy składa się z wielu elementów, najważniejszą rolę spełniają w nim ogromne kontenerowce przewożące w czasie jednej podróży kilkanaście tysięcy kontenerów. Natomiast na lądzie coraz większą rolę ma transport kolejowy, zwłaszcza w charakterze kontynuacji drogi morskiej. Port w Gdańsku bramą kolejową na EuropęDoskonale wypada pod tym względem Port w Gdańsku, który obecnie jest największym portem w naszym kraju, a jednocześnie liczącym się coraz bardziej węzłem kolejowym, obsługującym nie tylko Polskę, ale także sąsiednie kraje w Środkowej i Wschodniej Europie. Już blisko jedna piąta ładunków obsługiwanych przez port jest transportowanych właśnie pociągami i udział ich regularnie wzrasta. Część specjalistów szacuje zwiększenie kolejowego transportu w przeciągu najbliższych dziesięciu lat nawet trzykrotnie, co z pewnością w najbliższym czasie będzie wymagało sporych nakładów w infrastrukturę. Tak naprawdę sporo już się w tym temacie dzieje, bo zarówno zarządzający miastem jak i portem widzą potencjał, jaki niesie za sobą odpowiedni rozwój infrastruktury, i w planach jest jedna z najważniejszych inwestycji w rejonie gdańskiego portu.

Gdańsk mniejszy obrót kontenerów zaczął bowiem równoważyć innymi towarami.Mowa tu jest mianowicie o modernizacji linii kolejowej dochodzącej do Portu DCT oraz postawienie nowego mostu nad Martwą Wisłą. Tak duża inwestycja wyceniana jest na blisko pięćset milionów złotych, obejmie ona 12-kilometrowy odcinek trasy kolejowej wraz z 24 obiektami. Do najważniejszych z nich należy wspomniany wcześnie most na Wiśle, przez jego modernizację przepustowość trasy kolejowej powiększy się aż sześć razy. Przebudowany most ma mieć 124 metry długości i 21 na wysokość. Dzięki jego podwieszeniu na 8-metrowej wysokości nad powierzchnią wody nie będzie powodował żadnego kłopotu na rzecznym szlaku żeglugowym, co ma duże znaczenie w temacie rozwoju rzecznej żeglugi. Ale cała inwestycja będzie znacznie więcej obejmować, zostanie wybudowanych kilkanaście kilometrów nowych torów kolejowych, uruchomione także zostaną zaawansowane układy sterowania ruchem kolejowym. Po zakończeniu wszystkich robót transportowe możliwości do terminala w Gdańsku powiększą się znacząco, co z pewnością będzie miało duży wpływ do jego wzrostu.

materiały zaczerpnięte z logistykamorska.pl