Jakie są prognozy na następny rok dla Portu Gdańskiego

Jakie są prognozy na następny rok dla Portu Gdańskiego

Jakie są prognozy na nadchodzący rok dla Portu Gdańskiego

Ostatnie lata niesamowicie rozpuściły kierownictwo portu w Gdańsku – w końcu bez przerwy padały nowe rekordy jeśli chodzi o wyniki finansowe czy przeładunkowe. Nawet rok poprzedni, pomimo tego że że oceniany jako bardzo ciężki dla branży transportu morskiego jednak dał ponad dziesięcio procentowy wzrost liczby przeładunków, i to pomimo dużego kryzysu na rynku kontenerowym. Portowe władze postawiły bowiem na dużą uniwersalność, dzięki czemu kurczące się obroty w jednej grupie towarów mogą zostać zrekompensowane przez coś innego. Tym sposobem są mniejsze szanse o to, że jedno załamanie będzie wywierało jakiś bardziej znaczący wpływ na stan całego portu, a on sam jest znacznie bardziej odporny na perturbacje na rynkach. Spory spadek w ilości w ubiegłym roku był jeśli chodzi o rozładunek kontenerów, jak się jednak w ostatecznym rozrachunku okazało, ich tonaż był większy niż w ubiegłym roku, z kolei naprawdę spora, prawie 20-procentowa dynamika nastąpiła przy rozładunku paliw. Na następny rok zamierzenia są rzecz jasna również całkiem spore, ale dyrekcja portu będzie zadowolona, jak będzie utrzymany poziom z roku 2015.

Obecnie bardzo trudno ciężko będzie wywnioskować, w jakim kierunku będzie się rozwijała sytuacja na rynkach światowych i jak to się będzie przekładać na sytuację w porcie. Prognozuje się, że kraje w Azji bez przerwy znajdować się będą w sporej recesji, więc spodziewać się należy jeszcze większych spadków lub co najwyżej utrzymania aktualnego poziomu. Lecz coraz dynamiczniej zaczął się rozwijać nasz eksport, i on właśnie może być napędowym motorem w następnym roku. Rosnąca ilość firm zajmuje się dystrybucją produktów z segmentu FMCG, jakie są później transportowane kontenerami, portowe władze liczą też bardzo na branżę meblową, jaka w ostatnim czasie stała się światową potęgą. Trudno jest z kolei prognozować cokolwiek jeżeli chodzi o rynek paliw. Wprawdzie w ubiegłym roku mimo naprawdę dużych spadków cen odnotowany został wysoki poziom rozładunków ropy i gazu, jednak wyciąganie jakiś wniosków z tego na najbliższą przyszłość jest nieco ryzykowne. Niestety rynek paliw w bardzo dużym stopniu jest zależy od polityków, tak więc ciężko robić tu jakiekolwiek założenia.