Pierwsza dostawa gazu płynnego od firmy Quatargas

Pierwszy transport gazu płynnego od firmy Quatargas

Pierwsza dostawa gazu płynnego z KataruGrudzień ubiegłego roku dla wielu osób był pierwszym dużym krokiem do zdobycia niezależności energetycznej. Do obecnego czasu gospodarka Polski przede wszystkim była oparta na zakupie surowców w Rosji, ale intensywne działania w celu zróżnicowania źródeł zaopatrzenia zapoczątkowały współpracę z firmą Qatargas. I to gaz od tego właśnie dostawcy dopłynął w pierwszej połowie grudnia do otwieranego właśnie gazowego terminala na terenie Świnoujścia, zaczynając kolejny etap w zabezpieczeniu energetycznym naszej gospodarki. Dostawa ta została zakontraktowana na 210 tys metrów sześciennych surowca i ma ona na celu ochłodzenie i rozruch terminalowej instalacji. Kolejna z dostaw zgodnie z ustaleniami odbędzie się już w lutym, a całość kontraktu została podpisana na dwie dekady i będzie wynosić około miliona ton surowca na rok. Nowo uruchamiany terminal to siedemnaste miejsce tego typu, do którego firma z Kataru dowozi swój płynny gaz. Zarząd firmy wyraża duże zadowolenie z nawiązania współpracy, uważając to za początek rozszerzania działalności firmy na inne kraje ze Środkowej Europy.

Również władze firm z naszego kraju uznają te działania za świetny kierunek na rozwój, ponieważ nowo wybudowany terminal z doskonale rozwiniętymi międzynarodowymi połączeniami może otworzyć naszemu krajowi drzwi na sąsiednie rynki. Istotne jest też to, że ten terminal jest ważnym elementem w utrzymaniu niezależności energetycznej gospodarki, zapewniając w pierwszej kolejności wyższy poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie dając szansę na współpracę z sąsiadami. Same możliwości terminala w Świnoujściu są niezwykle duże, zaprojektowano go do kompleksowej obsługi blisko pięciu miliardów ton gazu na rok. W skład całego kompleksu wchodzi długi na trzy kilometry falochron, nabrzeże przy jakim rozładowuje się metanowce a także dwa wielkie zbiorniki gazu. Do tego wszystkiego dochodzą niezbędne instalacji i rurociąg o długości stu kilometrów, przez co całość stanowi największy tego typu obiekt w naszym rejonie Europy. Na dzień dzisiejszy nowy terminal jest w trakcie wstępnego rozruchu, do czego niezbędne są właśnie zamówione dostawy, lecz stosunkowo szybko osiągnie on pełne możliwości przeładunkowe.
.