90-milionowe zakupy wyposażenia przez Gdański Port

Zakupy wyposażenia za 90 milionów przez Gdański Port

90-milionowe zakupy wyposażenia przez Gdański Port

Gdański Port rozwija się bardzo dynamicznie i z corocznie liczba towarów, które się w nim przeładowuje znacząco rośnie. W obecnej chwili jest on największym portem w Polsce, a także jednym z największych w naszej części Wybrzeża Bałtyckiego. Do uzyskania tak wysokiej pozycji z pewnością się przyczyniły rozsądnie podejmowane decyzje o charakterze biznesowym, ale także ciągły rozwój w infrastrukturę oraz wyposażenie. Dużą część zrealizowanych zakupów objął sprzęt portowy, i tak niedawno władze portu wydały blisko 90 milionów na kupno tak potrzebnych maszyn oraz urządzeń. Takie właśnie zakupy, w znacznym stopniu obejmujące przeładunkowe urządzenia, w dużym stopniu powiększyły możliwości przeładunkowe terminala, przyczyniając się równocześnie do wzmocnienia jego pozycji. Dużej poprawie ulegnie także sama obsługa przybywających tam statków, a także sprawy związane z bezpieczeństwem, gdyż kilka projektów było na tym właśnie obszarze. Pewnie poczynione zakupy w pierwszej chwili wielu osobom nie będą się wydawać zbyt spektakularne, ale dzięki nim praca w porcie wskoczyła na dużo wyższy poziom.

Poczynione inwestycje zostały sfinansowane z jednego z unijnych projektów. Wartość wszystkich zakupów wynosiła około dziewięćdziesięciu milionów, z których jedną trzecia sfinansowano ze środków Unii, a brakującą resztę wyłożyły władze portu. Przede wszystkim zakupiono sprzęty do obsługi przeładunków, to właśnie na nie została przeznaczona duża część wymienionej kwoty. Port wzbogacony więc został o nowoczesną nabrzeżową suwnicę STS, samojezdne suwnice placowe RTG, ciągniki terminalowe, naczepy oraz zbiorniki paliwa w wersji mobilnej. Po za tym do dużej części przeładunkowych urządzeń zakupiono systemy monitoringu CCTV, jakie znacząco poprawiają jakoś pracy w porcie. Pewna część inwestycji przeznaczona również została na prace wiążące się z zagospodarowaniem terenu portu, między innymi zmodernizowano okolice suwnic na nabrzeżach, zostały również wdrożone zaawansowane systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy. Jednak koniec zakupów to nie będzie, ponieważ zarząd portu ma w planach następy pakiet inwestycji.