Początek rozmów o powstaniu nowego aliasu kontenerowego

Początek rozmów o powstaniu nowego aliasu kontenerowego

Początek rozmów o powstaniu nowego aliasu kontenerowego Rynek transportu na morzu w dużej mierze jest oparty na określonych formach współpracowania między grupą partnerów. Takie rozwiązania są rzeczywiście korzystne, głównie pozwalając na lepsze zarządzanie kosztami i większe możliwości negocjacyjne. Obecnie najbardziej liczącym się graczem na rynku jest sojusz 2M, który się składa z MSC oraz Maersk Line. W obecnej chwili 2M posiada statki o pojemności więcej niż 2 miliony ton, mając pod swoją obsługą trzy największe szlaki pomiędzy wschodem a zachodem. Trochę za nim znajdują się kolejne trzy aliasy, czyli O3, CKYHE i G6, ale póki co jeszcze nie zagroziły one pozycji lidera. Drugi w kolejności, to znaczy CKYHE dysponuje aktualnie ładownością około 2 milionów ton, zaś pozostałe aliasy jeszcze mniej. Lecz wszystko wskazuje na to, że już niedługo mogą nastąpić na rynku spore roszady w udziałach, ponieważ są osoby, które mają plany utworzenia jeszcze większego podmiotu. Rzeczy tego typu w ciągu ostatnich lat niejednokrotnie miały miejsce, więc jest całkiem możliwe, że i dzisiaj pomysły zostaną zrealizowane.

A wspominanym pomysłem będzie nawiązanie bliskiej współpracy jednego z większych chińskich armatorów Cosco z trzema kolejnymi firmami z branży, to znaczy Evergreen, OOCL i CMA CGM. Podmiot, który w ten sposób powstanie znacząco namiesza w układzie sił w branży, głównie zagrażając pozycji, jaką posiada obecnie M2. Plany tej fuzji są omawiane intensywnie już od kilku tygodni, i jeśli zostanie wszystko zakończone, to będzie to jedno z ważniejszych wydarzeń w ostatnich latach. Aktualnie wszyscy potencjalni członkowie póki co są w jakiś innych aliasach, jednak sojusze te nie dawały przewagi nad M2. Po utworzeniu tak potężnego podmiotu sojusze pozawierane do tej pory ulegną znacznemu osłabieniu, choć już w chwili obecnej niektóre mają duże trudności. A tak naprawdę takie sytuacje też są normalne na rynku, żaden sojusz nie jest zawierany na zawsze i mogą się pojawić sytuacje, które zakończą jego działanie. Jak będzie w tym przypadku pewnie się niebawem okaże, jak na razie rozmowy są intensywnie prowadzone i zapewne w ciągu najbliższego czasu sytuacja ulegnie wyjaśnieniu.

Otwarcie nowej kolejowej trasy do Portu w Gdańsku

Otwarcie nowej trasy kolejowej do Portu w Gdańsku

Gdański Port w ostatnich latach się rozwija w wielu kierunkach, kolejne projekty zaczynają powstawać nie tylko na portowym terenie, lecz będą także obejmować okoliczne rejony. W ostatnim okresie czasu rzeczywiście dużo wysiłku lecz również środków włożono w rozbudowę i modernizację tras które dochodzą na teren portu. Jest to całkowicie zrozumiałe, bowiem zwiększenie przeładunkowych możliwości musi być powiązane z możliwością obsłużenia dowozu kontenerów do innych miast – niedobór dobrych połączeń drogowych oraz kolejowych nie może tu stanowić wąskiego gardła. Stąd też duża ilość inwestycji na terenie Gdańska już w ostatnim czasie ukończono, lecz dużo będzie także czekać na swoją kolej. W szczególności duży nacisk jest kładziony na gruntowne przebudowanie kolejowych połączeń, jakie w związku z szybki rozwojem portu po prostu zaczęły nie dawać rady. Stąd też na przykład ruszył projekt modernizacji trasy z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego, który miał swoim zasięgiem objąć prace przy moście nad Wisłą oraz przy linii kolejowej o dwóch torach, całość tego przedsięwzięcia oszacowano na trzysta siedemdziesiąt milionów.

Pierwsze pociągi na nowo otworzonej trasie zaczęły jeździć w drugie połowie stycznia, i mogły to zrobić dużo szybciej niż wcześniej. Otwarcie nowej kolejowej trasy do Portu w GdańskuPrzed modernizacją pociągi poruszały się z maksymalną prędkością 20 km/h, w chwili aktualnej będzie to kilka razy więcej. Przy okazji prac poprawiono także transport rzeką przepływającą pod mostem. Dzięki dużemu podniesieniu konstrukcji aktualnie rzeką mogą przepływać dużo większe jednostki pływające. Aktualnie będzie możliwe transportowanie nawet trzech warstw kontenerów na pokładzie barki, co dużo może usprawnić żeglugę na tym szlaku. Aby poprawić bezpieczeństwo wspomniany most został również dobrze oświetlony. Opisywana inwestycja będzie miała bardzo duże znaczenie dla okolic Gdańska. Oddana całkiem niedawno do użytkowania trasa 226 sporo zwiększy możliwości przepustowe pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Portem kilka razy, a dodatkowo pozwoli na jazdę znacznie większych składów niż dotychczas. I prawdopodobnie na tym się nie skończy, bowiem w planach są nowe projekty mające jeszcze bardziej poprawić stan infrastruktury w tamtejszym rejonie.
.

Szybkie omówienie sytuacji finansowej gdyńskiego portu po ubiegłym roku

Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku

Mimo spadku o blisko sześć procent rozładunków władze portu w Gdyni zaliczają raczej ubiegły rok do ogromnie udanych. Zakończono bowiem szereg ważnych inwestycji, nie tylko poszerzających możliwości przeładunkowe, lecz również zwiększających konkurencyjność portu na naszym wybrzeżu. Wśród realizowanych projektów duże znaczenie miały te na które środki pochodziły z Unii, z dużym sukcesem zostało ich zakończonych pięć w ostatnim roku. Mimo dużych wydatków na inwestycje Port w Gdyni pozytywnie skończył również rok jeśli chodzi o finanse. Ogólny zysk netto wyniósł prawie 50 milionów złotych, co wynosi znacznie mniej niż przed rokiem, ale też pamiętać trzeba że wówczas odbyła się prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Oprócz tego na nieco niższe wyniki miała też wpływ ogólna sytuacja na finansowych rynkach. Port bardzo mocno inwestuje swoje pieniądze w różnego rodzaju lokaty i inne bezpieczne instrumenty, a rentowność ich jednak znacznie została obniżona w ciągu ostatniego czasu. Kolejnym czynnikiem który ma wpływ na wynik jest szybkie zwiększenie się kosztów, kolejne zakończone z sukcesem projekty powodują znaczne skoki amortyzacji.

Pośród produktów obsługiwanych przez gdyński port największy spadek zanotowano w rozładunkach drobnicy, wskaźnik ten wynosi prawie 11 procent. Duży wpływ na taką sytuację miało przejście do portu w Gdańsku kilku kluczowych klientów, co miało duże przełożenie na wyniki finansowe. Szybkie omówienie finansowej sytuacji portu w Gdyni po minionym rokuGdynia póki co ma ciężko jeżeli chodzi o możliwość konkurowania z Gdańskim portem, ponieważ nie ma jeszcze działającej obrotnicy oraz toru wodnego o odpowiedniej głębokości, które to inwestycje umożliwiłyby obsługiwanie dwukrotnie większych statków. Sporemu ograniczeniu uległ w roku 2015 również rozładunek węgla, z kolei to było wynikiem bardzo dużego spadku eksportu właśnie tego surowca. Jednak takie straty prawie całkowicie zostały zrekompensowane przez rozładunek zbóż – tu w minionym roku odnotowano 50-procentowy wzrost, z prawie dwóch do blisko trzech milionów ton. Do osiągnięcia tak korzystnego wyniku przyczyniły się przede wszystkim przeprowadzone inwestycje, to znaczy znaczna przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego a także nowy magazyn na Nabrzeżu Śląskim.

Jakie są prognozy na następny rok dla Portu Gdańskiego

Jakie są prognozy na następny rok dla Portu Gdańskiego

Jakie są prognozy na nadchodzący rok dla Portu Gdańskiego

Ostatnie lata niesamowicie rozpuściły kierownictwo portu w Gdańsku – w końcu bez przerwy padały nowe rekordy jeśli chodzi o wyniki finansowe czy przeładunkowe. Nawet rok poprzedni, pomimo tego że że oceniany jako bardzo ciężki dla branży transportu morskiego jednak dał ponad dziesięcio procentowy wzrost liczby przeładunków, i to pomimo dużego kryzysu na rynku kontenerowym. Portowe władze postawiły bowiem na dużą uniwersalność, dzięki czemu kurczące się obroty w jednej grupie towarów mogą zostać zrekompensowane przez coś innego. Tym sposobem są mniejsze szanse o to, że jedno załamanie będzie wywierało jakiś bardziej znaczący wpływ na stan całego portu, a on sam jest znacznie bardziej odporny na perturbacje na rynkach. Spory spadek w ilości w ubiegłym roku był jeśli chodzi o rozładunek kontenerów, jak się jednak w ostatecznym rozrachunku okazało, ich tonaż był większy niż w ubiegłym roku, z kolei naprawdę spora, prawie 20-procentowa dynamika nastąpiła przy rozładunku paliw. Na następny rok zamierzenia są rzecz jasna również całkiem spore, ale dyrekcja portu będzie zadowolona, jak będzie utrzymany poziom z roku 2015.

Obecnie bardzo trudno ciężko będzie wywnioskować, w jakim kierunku będzie się rozwijała sytuacja na rynkach światowych i jak to się będzie przekładać na sytuację w porcie. Prognozuje się, że kraje w Azji bez przerwy znajdować się będą w sporej recesji, więc spodziewać się należy jeszcze większych spadków lub co najwyżej utrzymania aktualnego poziomu. Lecz coraz dynamiczniej zaczął się rozwijać nasz eksport, i on właśnie może być napędowym motorem w następnym roku. Rosnąca ilość firm zajmuje się dystrybucją produktów z segmentu FMCG, jakie są później transportowane kontenerami, portowe władze liczą też bardzo na branżę meblową, jaka w ostatnim czasie stała się światową potęgą. Trudno jest z kolei prognozować cokolwiek jeżeli chodzi o rynek paliw. Wprawdzie w ubiegłym roku mimo naprawdę dużych spadków cen odnotowany został wysoki poziom rozładunków ropy i gazu, jednak wyciąganie jakiś wniosków z tego na najbliższą przyszłość jest nieco ryzykowne. Niestety rynek paliw w bardzo dużym stopniu jest zależy od polityków, tak więc ciężko robić tu jakiekolwiek założenia.

Plany na port kontenerowy

Plany na port kontenerowy

Plany na port kontenerowy
Plany na port kontenerowy

Mimo że aktualnie w światowym handlu panuje dość duży kryzys związany z transportem kontenerów, to kolejne porty w naszym kraju poważnie rozważają zaczęcie inwestycji w tym kierunku. Wzorem do naśladowania może być tu gdański port DTC, który mimo istniejącego kryzysu sporo powiększył w minionym roku ogólny tonaż obsłużonych towarów drobnicowych, i planuje następne pokaźne inwestycje w celu usprawnienia obsługi. Dużo wskazuje na to, że na wybudowanie kontenerowego portu wielką ochotę zaczęło mieć Świnoujście. Zapewne jest to chęć pójścia za ciosem, bo w końcu na ukończeniu jest tam bardzo duża inwestycja obejmująca terminal gazu, tak czy inaczej już przed kilkoma miesiącami rozpoczęły się poszukiwania partnera, który by chciał poczynić inwestycje w wystawienie wszystkiego a następnie przejął zarządzanie nowym terminalem. Póki co są to tylko przymiarki i plany, władze portu na razie nic nie komentują w tej sprawie. Ale działania, które zostały poczynione, czyli zaczęcie szukania inwestora świadczą bardzo wyraźnie o tym, że do tego projektu w Świnoujściu podchodzi się naprawdę poważnie.Dużo będzie wskazywać na to, że planowany terminal będzie zlokalizowany po wschodniej stronie nowego falochronu. Aktualnie jest tam miejska plaża, jednak jeśli projekt wystartuje to wyłączona ona zostanie z turystyki. Tak jak już było wspomniane, zarząd portu na razie odmawia jakichkolwiek komentarzy w tym temacie, jednak w ZMPSiS już od dwóch lat trwają prace związane z planem budowy. Jak można się dowiedzieć z miejscowych źródeł głównym inwestorem będzie firma z Chin lub Korei, a wszystko będzie szacowane na więcej niż dwa dwa miliardy złotych. Jednak żeby można było w ogóle ruszać z robotami, niezbędne będzie otrzymanie zezwolenia Rady Miasta, ale również wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru. Jeżeli nie będzie z tym problemów i projekt zostanie zaaprobowany, to po zbudowaniu wszystkiego planowana jest obsługa około miliona kontenerów w skali roku, co daje około 800 tirów na dzień. A Świnoujście dołączyć wtedy będzie mogło do coraz liczniejszego grona portów w naszym kraju, jakie mają możliwość przeładunku kontenerów.

HURGHADA HELEN APARTMENT

Hurghada, Red Sea Governorate, Egipt

HELEN APARTMENT 63m2 is located in the heart of district Arabia in Hurghada. This is a new, beautiful apartment with a living room, kitchen, bedroom and bathroom, for 1-4 people. Balcony overlookin…

90-milionowe zakupy wyposażenia przez Gdański Port

Zakupy wyposażenia za 90 milionów przez Gdański Port

90-milionowe zakupy wyposażenia przez Gdański Port

Gdański Port rozwija się bardzo dynamicznie i z corocznie liczba towarów, które się w nim przeładowuje znacząco rośnie. W obecnej chwili jest on największym portem w Polsce, a także jednym z największych w naszej części Wybrzeża Bałtyckiego. Do uzyskania tak wysokiej pozycji z pewnością się przyczyniły rozsądnie podejmowane decyzje o charakterze biznesowym, ale także ciągły rozwój w infrastrukturę oraz wyposażenie. Dużą część zrealizowanych zakupów objął sprzęt portowy, i tak niedawno władze portu wydały blisko 90 milionów na kupno tak potrzebnych maszyn oraz urządzeń. Takie właśnie zakupy, w znacznym stopniu obejmujące przeładunkowe urządzenia, w dużym stopniu powiększyły możliwości przeładunkowe terminala, przyczyniając się równocześnie do wzmocnienia jego pozycji. Dużej poprawie ulegnie także sama obsługa przybywających tam statków, a także sprawy związane z bezpieczeństwem, gdyż kilka projektów było na tym właśnie obszarze. Pewnie poczynione zakupy w pierwszej chwili wielu osobom nie będą się wydawać zbyt spektakularne, ale dzięki nim praca w porcie wskoczyła na dużo wyższy poziom.

Poczynione inwestycje zostały sfinansowane z jednego z unijnych projektów. Wartość wszystkich zakupów wynosiła około dziewięćdziesięciu milionów, z których jedną trzecia sfinansowano ze środków Unii, a brakującą resztę wyłożyły władze portu. Przede wszystkim zakupiono sprzęty do obsługi przeładunków, to właśnie na nie została przeznaczona duża część wymienionej kwoty. Port wzbogacony więc został o nowoczesną nabrzeżową suwnicę STS, samojezdne suwnice placowe RTG, ciągniki terminalowe, naczepy oraz zbiorniki paliwa w wersji mobilnej. Po za tym do dużej części przeładunkowych urządzeń zakupiono systemy monitoringu CCTV, jakie znacząco poprawiają jakoś pracy w porcie. Pewna część inwestycji przeznaczona również została na prace wiążące się z zagospodarowaniem terenu portu, między innymi zmodernizowano okolice suwnic na nabrzeżach, zostały również wdrożone zaawansowane systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy. Jednak koniec zakupów to nie będzie, ponieważ zarząd portu ma w planach następy pakiet inwestycji.

Kolejne rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w ubiegłym roku

Rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w roku 2015

Kolejne rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w ubiegłym rokuUbiegły rok był wyjątkowy dla Gdańskiego Portu, zresztą doskonale widać po liczbach. Prawie trzydzieści sześć milionów ton rozładowanych produktów, ponad dziesięcioprocentowy wzrost obrotów i liczne inwestycje o wartości prawie miliarda świetnie pokazują, jak wyglądało to wszystko w poprzednich miesiącach. Przede wszystkim miniony rok był rokiem naprawdę dużych inwestycji. Na przykład został zakończony pierwszy etap programu rozbudowy portowych nabrzeży, który jest połączony z pogłębieniem toru wodnego. Bardzo duże nakłady inwestycyjne poniesiono w obszarze paliw. Sukcesem skończył się początkowy z etapów terminalu naftowego PERM, a także zmodernizowano Terminal Paliw Płynnych, dokładając tam zaawansowane wyposażenie mające obsługiwać naftowych produktów. Pamiętano także o kontenerach, tu także różnorakie inwestycje znacznie poprawiły ich codzienną obsługę. W ubiegłym roku zaczęła się kompleksowa rozbudowa terminala z kontenerami, a także zmodernizowano intermodalny terminal w okolicach Nabrzeża Szczecińskiego. Dodatkowo zrealizowano szereg mniejszych projektów i prac, które mają jednak całkiem znaczący na jakość oraz bezpieczeństwo obsługi rozładunków.

A przeładunków o różnym charakterze w minionym roku była w Porcie DTC rekordowa ilość, bowiem prawie trzydzieści sześć milionów ton. Główną ich część, bo blisko piętnaście milionów ton stanowiły paliwa płynne, dało to dwadzieścia procent wzrostu w porównaniu z minionymi latami. Bardzo dobre rezultaty również były w sektorze drobnicy, mimo że panowało światowe spowolnienie, to w porcie Gdańskim nie było to zupełnie odczuwalne. Prawie 12 milionów i pięcioprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2014 to również liczby, które dają niemało powodów aby być zadowolonym. Mimo że spadła sama liczna jednostek kontenerowych, to mocno się zwiększył ich całkowity tonaż, i stąd tak rewelacyjne wyniki w tym właśnie segmencie. Z kolei chyba największe wzrosty wystąpiły przy węglu, w porównaniu z rokiem wcześnie ilość jego powiększyła się o ponad trzydzieści procent. Za to nieduże spadki pojawiły się w rozładunkach zbóż, przede wszystkim z tego powodu, że pozostałe porty poszły również w tym kierunku.
.

Kolejne załamanie rynku przewozów masowych i kontenerowych

Kolejny krach na rynku przewozów kontenerowych i masowych

Minione kilka miesięcy nie było łaskawe dla branży transportu międzynarodowego, lecz w ostatnich dniach listopada pobite zostały wszelkie rekordy. Bardzo duże obniżki dotknęły nie tylko masowce, ale też przewóz kontenerów. Przykładowo na trasie z Azji do Europy Północnej stawki za fracht osiągnęły pułap niecałych trzystu dolarów za jeden kontener, co świadczy o trzydziestoprocentowym spadku w porównaniu z wcześniejszym tygodniem. Niższe obniżki zanotowano na trasach do portów w basenie Morza Śródziemnego, obecny kryzys nie oszczędził także tras z z krajów na Dalekim Wschodzie do portów w Stanach Zjednoczonych. Ogółem na zdecydowanej większości tras przewozowych nastąpiły znaczące spadki cen, które wyniosły od pięciu procent do wcześniej wymienionych trzydziestu. Świetnie te wszystkie zawirowania będzie pokazywał SCFI który bada stawki pomiędzy europejskimi i chińskimi portami, w tym bierze pod uwagę DCT w Gdańsku. Piątkowy wynik jest najgorszy jaki się zdarzył w historii tych badań, nieprzerwanie trwających od roku 2009.
Kolejny krach na rynku kontenerowych i masowych przewozów

Tak dramatyczna sytuacja jest rezultatem paru rzeczy. Przede wszystkim azjatyckie gospodarki przyhamowały dość mocno, zwłaszcza jest to widoczne w największym z tamtejszych krajów to znaczy Chinach. Zwiększająca się dewaluacja juana sprawiła znaczne ograniczenie popytu na towary sprowadzane z Europy i Ameryki, a z kolei to ma przełożenie na mniejsze zapotrzebowanie na przewozy. Kolejnym ważnym powodem obniżek cen jest spora nadpodaż ładunkowej powierzchni na okrętach, jaka ostatnio także ma miejsce. W ostatnich latach powstało wiele nowych statków, jakie w chwili obecnej nie zostają w stu procentach wykorzystywane, rezultatem tego wszystkiego jest zadłużenie branży na całkiem sporą kwotę 80 miliardów dolarów. Transportowy kryzys postawił wiele firm w ciężkiej sytuacji, pewna ich część będzie musiała szukać pomocy instytucji finansowych, aby poradzić sobie ze zobowiązaniami. Analitycy są zdania, że w kolejnych kwartałach sytuacja powinna się poprawić. Stawki systematycznie powinny wzrastać, aby w końcowym efekcie uzyskać pożądany przez większość armatorów pułap 1000 dolarów za jednostkę kontenerową.
.

Nowy terminal kolejowy w Gdyni

Budowa nowego terminala kolejowego BCT w Gdyni

Kolejne inwestycje w naszych portach idą pełną parą, czego dobrym przykładem jest oddanie do użytku bardzo nowoczesnego terminala kolejowego na terenie portu w Gdyni. Ten chyba największy w dotychczasowej historii tego miejsca projekt rozpoczął się przed trzema laty i miał obejmować przebudowę i modernizację całego terminala kolejowego. Zrealizowano do przy współudziale Zarządu Morskiego Portu, a prace dotyczyły przede wszystkim modernizacji i rozbudowy torów kolejowych na terenie tego miejsca. Spore znaczenie w tym projekcie miało znalezienie odpowiedniego dofinansowania. Władze portu dostały pieniądze z jednego z funduszy europejskich, dzięki czemu można było kupić dwie wydajne maszyny do całościowej obsługi wagonów kolejowych. Budowa nowego terminala kolejowego BCT w GdyniDzięki ich użyciu obecne możliwości rozładunkowe utrzymują obecnie poziom pięciuset tysięcy jednostek kontenerowych na rok, co dostarcza znacznie większych możliwości współpracy i rozwoju z klientami z kraju i zagranicy. Otwarcie tego terminala ma też duże znaczenie dla rozwoju coraz popularniejszego wśród naszych przewoźników transportu intermodalnego.

Szef tego terminala swoich wywiadach mocno podkreśla zwiększające się znaczenie intermodalnego transportu i wyraża swoje zadowolenie, że dzięki poczynionym inwestycjom Gdynia jest bardzo konkurencyjna pośród reszty portów tego rejonu. Dodatkowo przy tym pragnie podkreślić znaczenie owocnej współpracy między jego firmą a portem, dzięki wcześnie zawartych porozumieniach udało się w pełni rozplanować i zrealizować do końca budowę. Bardzo ważnym elementem całego projektu są wspomniane wcześniej suwnice, służące do rozładunku kontenerów. Wyprodukowane one zostały przez firmę Kocks Krane i mają one wydajność około trzydziestu jednostek na godzinę. Dzięki tak dużej szybkości i rozbudowie torów na obszarze portu w ciągu doby terminal może obsłużyć ponad dwadzieścia pełnych składów. Przez rok jest to prawie pół miliona kontenerów, co jest świetnym rezultatem, który daje duże możliwości rozwoju. Planowane są kolejne projekty, przykładowo podłączenie do terminala trakcji elektrycznej.
.

Pierwsza dostawa gazu płynnego od firmy Quatargas

Pierwszy transport gazu płynnego od firmy Quatargas

Pierwsza dostawa gazu płynnego z KataruGrudzień ubiegłego roku dla wielu osób był pierwszym dużym krokiem do zdobycia niezależności energetycznej. Do obecnego czasu gospodarka Polski przede wszystkim była oparta na zakupie surowców w Rosji, ale intensywne działania w celu zróżnicowania źródeł zaopatrzenia zapoczątkowały współpracę z firmą Qatargas. I to gaz od tego właśnie dostawcy dopłynął w pierwszej połowie grudnia do otwieranego właśnie gazowego terminala na terenie Świnoujścia, zaczynając kolejny etap w zabezpieczeniu energetycznym naszej gospodarki. Dostawa ta została zakontraktowana na 210 tys metrów sześciennych surowca i ma ona na celu ochłodzenie i rozruch terminalowej instalacji. Kolejna z dostaw zgodnie z ustaleniami odbędzie się już w lutym, a całość kontraktu została podpisana na dwie dekady i będzie wynosić około miliona ton surowca na rok. Nowo uruchamiany terminal to siedemnaste miejsce tego typu, do którego firma z Kataru dowozi swój płynny gaz. Zarząd firmy wyraża duże zadowolenie z nawiązania współpracy, uważając to za początek rozszerzania działalności firmy na inne kraje ze Środkowej Europy.

Również władze firm z naszego kraju uznają te działania za świetny kierunek na rozwój, ponieważ nowo wybudowany terminal z doskonale rozwiniętymi międzynarodowymi połączeniami może otworzyć naszemu krajowi drzwi na sąsiednie rynki. Istotne jest też to, że ten terminal jest ważnym elementem w utrzymaniu niezależności energetycznej gospodarki, zapewniając w pierwszej kolejności wyższy poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie dając szansę na współpracę z sąsiadami. Same możliwości terminala w Świnoujściu są niezwykle duże, zaprojektowano go do kompleksowej obsługi blisko pięciu miliardów ton gazu na rok. W skład całego kompleksu wchodzi długi na trzy kilometry falochron, nabrzeże przy jakim rozładowuje się metanowce a także dwa wielkie zbiorniki gazu. Do tego wszystkiego dochodzą niezbędne instalacji i rurociąg o długości stu kilometrów, przez co całość stanowi największy tego typu obiekt w naszym rejonie Europy. Na dzień dzisiejszy nowy terminal jest w trakcie wstępnego rozruchu, do czego niezbędne są właśnie zamówione dostawy, lecz stosunkowo szybko osiągnie on pełne możliwości przeładunkowe.
.